مولتی متر دیجیتال EKF مدل: MY61

مولتی متر دیجیتال EKF   مدل: MY61

توضیحات:

مولتی متر دیجیتال EKF مطابق با استاندارد

(IEC 61010-1:2001) GOST 12.2.091-2012

(IEC 61326-2-1:2005) GOST R 51522.2.2-2011

(IEC 61326-2-2:2005) GOST R 51522.2.2-2011

1000V CAT III

600V CAT IV