آرشیو دسته بندی: کلید اتوماتیک و کنتاکتور

کنتاکتور EKF

کنتاکتور همانطور که از نامش پیداست از تعداد کنتاکت های مختلف تشکیل شده است. این کنتاکت ها یا در حالت NC هستند یا NO. به این صورت که NC به معنای Normally Closeed (معمولا بسته) و NO نیز به معنای Normally Open (معمولا باز) می باشد.  کنتاکتورها مدلهای مختلفی داشته و با اندازه ها و […]