آرشیو دسته بندی: تابلو برق

محافظ ولتاژ | محافظ کنتوری EKF |محافظ پشت کنتور

 محافظ ولتاژ (EKF) محافظ ولتاژ، محافظ پشت کنتور یا رله دیجیتال ولتاژ و جریان، برای قطع خودکار بار در صورتی که مقدار ولتاژ یا جریان در شبکه از حد مجاز فراتر رود، طراحی شده است.  اضافه ولتاژ چیست؟ و نحوه عملکرد محافظ ولتاژ تابلویی به چه شکل می باشد؟ اضافه ولتاژ، ولتاژی است که به […]